Cena

  • Cena za přestěhování stroje je smluvní a odvíjí se od místních podmínek, převážně od kvality podlahy. Orientačně je to 2 Kč za 1 kg váhy stroje a to včetně usazení a vyrovnání.  Cena za případné použití VZV, kamionu nebo autojeřábu je připočítávána dle skutečných nákladů.
  • Postup prací domlouváme vždy individuálně dle aktuální situace a cenu je možno snížit nebo naopak zvýšit.
  • Cena zámečnických prací nebo výrobků je také smluvní a stanoví se vždy na konkrétní zakázku.


V případě spolupráce trvalejšího charakteru nebo při větší zakázce cenu snížíme dle vzájemné dohody.